fotobeelden groenfront akties
Vrienden van GroenFront! - EarthFirst! Netherlands & Belgium

Joop Wandelee overleden


Foto: Niels West/LC
Via de familie bereikte ons het droevige bericht dat onze trouwe kameraad Joop Wandelee op dinsdag 2 september is overleden. Joop was al enige tijd ziek. Hij werd 84 jaar.

Vlak voor zijn 85-ste verjaardag is opnieuw een van de oude garde rond het anarchistische kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’ in Appelscha overleden. Joop Wandelee behoorde beslist tot de kern van oude getrouwen die het gedachtegoed van het anarchisme/vrij socialisme zijn leven lang trouw is gebleven.

Ook voor veel GroenFront!-activisten is Joop een bron van inspiratie geweest. Bedankt Joop!


Rubrieken: Thema's; Laatste Nieuws; Over GroenFront!; Analyse en discussie (Anarchisme)
Gepost: Sat 06-09-08 04:58:47 - Auteur: redax

Onderstaand bericht is overgenomen van De Vrije. Indien je wil reageren, kan dat hieronder, maar ook bij De Vrije op de site is daar de mogelijkheid voor.

Joop droeg het anarchisme ook actief uit en was samen met zijn vorig jaar overleden vrouw Greet tot op hoge leeftijd actief. Samen bezochten ze acties, bijeenkomsten en manifestaties. Zo bouwden ze uitstekende banden op met vele jongeren die vanaf de jaren tachtig betrokken raakten in de diverse sociale bewegingen als het kraken en het antimilitarisme.

Joop was van huis uit niet onbekend met het anarchisme. Zijn opa was van katholiek een aanhanger van Domela Nieuwenhuis geworden en ook zijn vader was wel betrokken bij de vrij-socialistische arbeidersbeweging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij in Duitsland tewerkgesteld waar hij gewond raakte bij een bombardement van de geallieerden. Hij overleefde het ternauwernood en lag twee maanden in het ziekenhuis. Hij mocht tijdelijk terug naar Nederland, waar hij aan zijn heup werd geopereerd.

Hij keerde na zijn herstel echter niet terug en dook net als duizenden andere lotgenoten onder. Eind 1944 werd hij opgepakt en verbleef een half jaar in het concentratiekamp in Amersfoort. Hij leerde Greet kennen op een herdenkingsbijeenkomst rond domela Nieuwenhuis in Krasnapolsky in 1946 te Amsterdam waar beiden woonachtig waren. Ze trouwden noodgedwongen om aan een huis te komen. Hun huwelijk kenmerkte zich door een sterke vriendschapsband. Samen kregen zeven kinderen, vier jongens en drie meisjes.

In Amsterdam ontstond een Vrije Jeugdgroep van zo’n vijftien personen waar beiden deel van uitmaakten. Met deze groep werd het blad ‘De Vrije Socialist’ gecolporteerd. Joop maakte ook deel uit van een antimilitaristische werkgroep van dit blad.

Daarnaast werden weekends van andere jongerengroepen bezocht zoals die van de geheelonthouders (JGOB/ANGOB), het ANJV (communistisch) en de naturisten van ‘Zon en Leven’. Rond Sinterklaas plakten ze posters met de boodschap ‘Koop geen oorlogsspeelgoed!’. Met een bakfiets werd de stad doorgereden met anti-verkiezingsleuzen. Ze speelden toneel en bouwden de decors zelf.

Met deze jeugdgroep bezochten beiden vanaf het einde van de jaren veertig ook de Pinksterlanddagen in Appelscha. Dat ging dan via de nachtboot die destijds van Amsterdam naar Lemmer voer. Van daaruit ging men met de fiets verder. Midden jaren vijftig losten de vrije jeugdgroepen geleidelijk op, mede door toedoen van de Koude Oorlog en de hernieuwde verzuiling.

Joop werkte aanvankelijk als metaalbewerker, later als installateur maar werkte ook jarenlang als portier bij het GAK. Als zodanig was hij actief betrokken bij het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties, het OVB. Deze kleine vakcentrale splitste zich in 1948 af van de Eenheidvakcentrale die in handen was geraakt van de partijcommunisten van de CPN en werd ook de thuishaven van die anarchisten die zich actief betrokken stelden bij de arbeidersstrijd.

Midden jaren tachtig toen ik Joop leerde kennen was hij nog altijd overtuigd dat de arbeidersstrijd noodzakelijk was en prioriteit behoefde. Hij kon dit vol vuur betogen op een wijze die respect afdwong. Joop was een overtuigde anarchist die precies wist te verwoorden waar het om ging, de idealen hoog hield en daar naar handelde. Hij koos onomwonden positie in de strubbelingen van de beweging en stond meermalen aan de kant van de jongeren in de beweging.

Dat maakte Joop en Greet ook zo bijzonder. Als ouderen vonden ze moeiteloos aansluiting bij de jongeren garde. Hun caravan in Appelscha was altijd een zoete inval, een warm nest waar je altijd terecht kon voor koffie, een praatje of discussie.

Naarmate zijn leeftijd vorderde, werd Joop milder. Zijn gezondheid ging gestaag achteruit en allerlei kwalen staken de kop op. Het lopen ging uiteindelijk slechts met een stok en dan heel langzaam. Hij werd een lieve oude man, die goedgemutst door het leven ging en bijzonder hartelijk was voor kinderen. Ook nadat Greet halverwege 2006 overleed, hield hij de moed er in, waar het duidelijk was dat het verlies van zijn trouwe levensgezellin hem bijzonder zwaar viel.

Tot het laatst bleef hij actief voor het kampeerterrein. Aandoenlijk waren zijn afmeldingen voor vergaderingen van het anarchistisch terrein waarbij hij zich meende te moeten verontschuldigen. Eind november 2007 nam hij namens het terrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’ de Domela Nieuwenhuispenning 2007 in ontvangst, die de camping mocht ontvangen vanwege de verdienste het gedachtegoed van Domela al 75 jaar levendig te houden.

Met de Pinksterlanddagen was Joop voor het laatst op het terrein in Appelscha. Als altijd goed gemutst, kletste hij de journaliste van de Leeuwarder Courant de oren van het hoofd. Wel viel op hoe broos hij inmiddels was geworden.

Na de landdagen kreeg hij longonsteking op longontsteking waardoor hij al enige tijd in het ziekenhuis verbleef. Zijn lichaam heeft het uiteindelijk begeven. In het bijzijn van de kinderen is hij heengegaan.

Joop, je was een echte vriend en trouwe kameraad. We zijn bedroefd dat je heen bent gegaan maar prijzen ons gelukkig met de dierbare herinneringen die je hebt achtergelaten.

De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 8 september en is toegankelijk voor een ieder die afscheid van Joop wil nemen in het uitvaartcentrum van Crematorium Bouwens, Noordammerweg 40 in Uithoorn (De Kwakel). Aansluitend vindt de crematieplechtigheid plaats om 12.15 uur.

Views: 1944

Commentaar | Comments

Daubentonia schreef:

De Nederlandse Commissie Genetische Modificatie heeft een gunstig advies gegeven voor een Belgische proef met genetisch gewijzigde populieren op Nederlands grondgebied.

ik gooi het hier maar op, ik weet niet waar anders.

Find and destroy !!!!
Fri 13-02-09 22:26:58

Commentaar Toevoegen | Add Comments

This item is closed, it's not possible to add new comments to it or to vote on it

Anti-jacht campagne

Laatste nieuws
Waarom is GroenFront! tegen jacht?
Bekijk de Jachtkaart

Audio & Video

Actie tegen ALCOA in Switserland tbv wildernis in IJsland
Coal mine shut down in Wales
NIEUW: GroenFront!-TV
Leukste GroenFront!-video's
IJsland Multimedia


Actiehandleidingen

Onderzoek doen voor acties
EHBA / Streetmedics gids
Disco Daves' Tunnel Guide
Ozymandias Sabotage Handbook
Klimhandleidingen
Tuiniergids voor het overleven van de moderne tijd


Analyse & Discussie

Environmentalism: The Case for Radicalism
Nieuws uit het Lappersfort (eerste artikel)
GroenFront! plaatst Lappersfortdossier in globale economische en ecologische crisis
Dystopia V - De zware jongens club
Dystopia IV - Het regent op de noordpool
De noodzaak van een stap terug
Duurzame technologie – een contradictie?
Speel Wild! Onze levens staan op het spel!


Sitemap