fotobeelden groenfront akties
Vrienden van GroenFront! - EarthFirst! Netherlands & Belgium

Dystopia III- Hybride rijden naar het einde der een der tijden


Column - Jaap Krater

De geschiedenis van de mensheid en in het bijzonder ‘beschaving’ is direct verbonden aan klimaatverandering- en stabiliteit. Het lijkt erop dat we, toen we nog aap waren, door klimaatverandering – toenemende droogte – ons hebben aangepast aan leven op de savanne in plaats van het bos. We zijn toen op twee benen gaan lopen en kregen onze handen vrij om eenvoudige gereedschappen te gebruiken...


Rubrieken: Thema's (Klimaat / Climate); Laatste Nieuws; Analyse en discussie (Ecologie)
Gepost: Sun 01-07-07 03:48:51 - Auteur: krater

Het Holoceen begon ongeveer 12.000 jaar geleden. Het is wellicht niet toevallig dat we toen langzaamaan in het Midden-Oosten en kort daarna onafhankelijk in China begonnen over te schakelen naar landbouw. Zonder het relatief stabiele en aangename klimaat van het Holoceen waren deze primitieve beschavingen zeker niet uitgegroeid tot de geavanceerde systemen van de laatste paar duizend jaar. Want hoe complexer een beschaving, hoe kwetsbaarder. Alleen al sedentair zijn, niet meer rondtrekken, maakt je veel gevoeliger voor veranderingen in de omgeving.
Dat verklaart ook waarom allerlei geavanceerde samenlevingen zichzelf te gronde hebben gericht door hun ecologische basis aan te tasten, bijvoorbeeld door de grond uit te putten of te verzilten. Ze waren niet flexibel genoeg, te conservatief, om zich aan te passen. Oorlog voeren is een oplossing, maar alleen een tijdelijke. Op een gegeven moment valt er geen gebied meer te veroveren.

Het is ironisch dat onze megamachine de totale vernietiging tegemoet ziet in een zelfde absurd tempo waarmee we hem hebben opgebouwd. Nog maar anderhalve eeuw zijn we stevig fossiele brandstoffen aan het opmaken en nu al zien we daardoor de ondergang tegemoet in hetzelfde banale patroon als de Maya’s en Romeinen.
Van rijzende zeespiegels tot toenemende verwoestijning in de Sahel, zal het broeikaseffect nieuwe oorlogen overal ter wereld veroorzaken,” kondigt Achim Steiner, als directeur van UNEP de VN’s top-milieuburocraat aan. Darfur begon met een gigantische droogte in de jaren tachtig en sindsdien is de gemiddelde regenval met 40% verminderd, volgens Steiner door klimaatverandering.

In een recent rapport van zes Amerikaanse klimaatwetenschappers in Philosophical Transactions of the Royal Society werden de recente voorstellingen van het IPCC bekritiseerd. Het VN-klimaatpanel zou veel te gematigd zijn over de voorspellingen rond feedbackmechanismen rond smeltend zee-ijs, en als er niet binnen tien jaar draconische maatregelen genomen worden, meldt James Hansen van NASA, een van de zes. In het rapport wordt gesuggereerd dat het Holoceen tijdperk binnenkort ten einde komt.

Het is moeilijk in te schatten of we ‘m nu beter aan zien komen dan mensen in vroegere beschavingen. Wanneer realiseerden zij eigenlijk dat het te laat was? Waarom deed niemand wat? En dat is natuurlijk de crux. Wat valt er aan te doen?

Het is niet zo vreemd dat mensen als individu cynisch zijn en als collectief conservatief en cultuur steeds achterlijker en decadenter (Endemol, bedankt – moest Big Brother nou echt in het rijtje van kaas, wiet, poldermodel en prostitutie?)

Bij mijn vorige zinloze verkiezing is één stem uitgebracht, maar niet op een van de kandidaten en daarom heb ik die unaniem gedystopi-kwalificeerd. Darmkrampen zijn niet een van de allesomvattende, apocalyptische scenario’s die ik voor ogen heb.

In Fight Club wordt een aardige draconische maatregel genomen – het opblazen van creditcardgebouwen om totale economische ineenstorting te bewerkstelligen. Een beetje naïef. Deze keer geen verkiezing voor de lezers maar een prijsvraag. Degene die mij kan vertellen waar alle back-ups liggen, krijgt een hybride auto. De accu’s zijn zo vervuilend om te produceren, dat je kan zeggen dat het ding milieutechnisch gezien al 100.000 km op de teller heeft als hij de fabriek uitrolt. Dus ik stel als voorwaarde dat als je wint, je er absurd veel mee rijdt, want anders is het ecologisch onverantwoord om zo’n ding te nemen. Echt waar, vraag maar aan Al Gore.

Jaap Krater

- Dystopia II - Ramp, of Ramp?
- Dystopia I - De stoelen van de Titanic

Views: 2087

Commentaar | Comments

faun schreef:

klimaatsveranderingen hebben grote invloed op de menselijke geschiedenis, volledig mee akkoord. maar dit impliceert niet noodzakelijk dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatsverandering.
laat ons daarom iets doen aan de echte vervuiling van de aarde en niet naar het stelletje idioten met al-gore aan het hoofd luisteren.
de klimaatverandering vormt trouwens helemaal geen probleem, misschien met een beetje geluk valt de westerse imperialistische beschaving, maar voor de globale mensheid vallen de gevolgen best mee, ware het niet dat we alle hulpmiddelen die de ons helpen de verandering te overleven vernietigen, water is er bijvoorbeeld genoeg op aarde, maar we vervuilen het allemaal. we worden ziek van de smerige lucht in te ademen die we gecreeerd hebben.
Mon 02-07-07 11:18:16

Faun(de echte;)) schreef:

Gelieve niet mijn Nick te jatten voor een dergelijk onvergelijkbaar onverkwikkelijk betoog. Je gooit luchtvervuiling op een hoop met CO2 uitstoot, om vervolgens klimaatverandering te bagatelliseren (ok, maar onderbouw het dan ook), en er nog even een voorspelbaar links stukje cultuuronrelativisme tegenaan te gooien gelardeerd met een flinke dosis joods-christelijke Mea culpa, mea maxima culpa.
Gooi alsjeblieft je compu het raam uit, anders moet ik je helaas verslijten voor onverbiddelijke hypocriet van het ergste soort. Want die servers die zuipen nog harder dan de accu van een prius!
Mon 02-07-07 13:52:10

Faun(de echte;)) schreef:

Priussen zijn voor watjes, kijk, dit is pas zuinig rijden met verstand;)
http://www.autoweek.nl/news...
Mon 02-07-07 14:44:23

krater schreef:

Hm, die Loremo kunnen ze adverteren als 'The car of the beast'...

Hij rijdt 1:66. ;-)
Mon 02-07-07 17:39:03

sídhe schreef:

om een zinloze discussie over 'uw' nick die ik 'gejat' heb te vermijden zal ik wel even veranderen.als jij blij bent ben ik dat ook
exuses het was inderdaad rommelig ed,ik zie aan u commentaar dat het ook onbegrijpelijk was, hierbij dus een verduidelijking.
te beginnen met het 'global warming' fenomeen, dat stelt dat de aarde aan het opwarmen is, met alle gevolgen vandien,het woord klimaatsvluchtelingen werd geboren. deze klimaatsveranderingen zou veroorzaakt zijn door de mensheid, door de grote hoeveelheden co2 die wij in de lucht stoten. deze theorie is onvolledig niet onderbouwt niet bewezen maar politiek en economisch zijn er voordelen, dus wordt deze theorie als waar aangenomen, en zogezegd bewezen door een politiek gezelschap dat zich het ipcc noemt. en fantastische voorspelling doet (zoals de voorspelling dat in 2007 den haag onder water zou staan) een beetje jehova achtig zelfs, maar angst scheppen is natuurlijk de manier om mensen in de hand te houden.
verder wordt de global warming theorie gebruikt om veel geld te verdiennen (al-gore), om mensen uit te buiten te martellen en te vermoorden (zie zuid-amerika)
wat dus ook mijn punt was (let op want dit begreep je niet helemaal)dat er wel degelijk een klimaatsverandering plaatsvind maar dit niet door menselijk handelen veroorzaakt wordt. co2 is geen giftig gas zoals het vaak in de media voorgestelt wordt, zonder co2 zou er zelfs geen leven zijn op aarde, het co2 gehalte in de lucht is helemaal niet te hoog, in het paleoliticum was dit gehalte 8 keer zo hoog. het grote verschil met het paleoliticum is dat er nu wel degelijk sprake is van echte vervuiling die wel veroorzaakt wordt door de mens,, klein stof in de lucht en allerlij smerigheid in het water en op het land (zal niet in detail gaan, zult het zo ook wel begrijpen hoop ik)het uitroeien van verschillende diersoorten die ook een noodzakelijke plaats in het
biotoop hebben.
al deze dingen zullen de negatieve impact die een klimaatsverandering heeft veel groter maken (ook de veranderingen ,die misschien toch nog 'goed' kunnen zijn)
dus in plaats van concerten en andere onzin over de klimaatsveranderingen (waar we in principe niets aan kunnen doen). moeten we dringend aan echte vervuiling van ons milieu iets doen, deze zijn natuurlijk economisch gezien niet zo winstgevend en worden daarom zo veel mogelijk doodgezwegen.
dit wou ik even kwijt, hoop dat ge er iets aan hebt,
ik ben (denk ik) geen onverbiddelijke hypocriet van het ergste soort, ik besef inderdaad dat mijn computer vervuilt, maar ook de boten van greenpeace vervuilen, en ik hoop inderdaad ooit mijn computer uit het raam te gooien, maar dan met het besef dat dit een goede daad is.
mijn flinke dosis joods-christelijke Mea culpa, mea maxima culpa, kan ik niet plaatsen,
in het vervolg wees ook wat vriendelijker, leuker voor ons allen niet ??
Mon 02-07-07 18:49:23

krater schreef:

Ik denk dat faun's referentie naar 'mea culpa' gericht is op je gebruik van het voornaamwoord 'we'.

Ik denk niet dat veel GroenFront!ers op Gore zouden stemmen, als ze Amerikaan zouden zijn, en als hij zich opnieuw verkiesbaar zou stellen. Mijn referentie was dan ook ironisch.

Verder schrijf je nogal wat onzin - het IPCC heeft nooit voorspeld dat Den Haag in 2007 onder water zou staan, er is een vagelijk doemscenario door het speciale doemscenario team van het pentagon gemaakt waarin daar vagelijk naar gerefereerd werd. Dat rapport was echter bedoeld voor 'contingency' spelletjes, een soort van wargames.
Klein stof in de lucht vermindert klimaatverandering (global dimming).
Je verwijst verder naar het paleolithicum, de vroege steentijd (in tegenstelling met het neolithicum, dat begon rond de begintijd van het holoceen). Dat er toen 8x zoveel CO2 in de lucht zat is absurd, de mens had dan nooit bestaan.

Angst aanjagen door klimaatverandering is natuurlijk een strategie waar overheden op een gegeven moment gebruik van (gaan) maken. Op dit moment wordt het probleem echter nog steeds gebagatelliseerd, er begint nu pas een lichtelijk gevoel van urgentie te komen, maar enige urgentie in de zin van radicale oplossingen om uitstoot te verminderen - verstandig zou zijn om gestructureerd de economie te verkleinen - wordt klimaatverandering vooral gebruikt om nieuwe 'groene' producten te marketen, zoals hybride auto's.
Mon 02-07-07 19:34:37

sidh schreef:

betekent mea culpa niet 'mijn' schuld ??
ik hoop dat niet teveel groenfronters stemmen (dit terzijde en geen discussie waardig ?? ;) )
wat den haag betreft, ik doel inderdaad op het 'vagelijke' doemscenario,'contigency'spelletjes zijn echter wel het begin van mannipulatie, hoever ga je hierin door, wat is nog waarheid en wat niet en op welke manier wordt informatie naar voren gebracht.
global dimming is theoretisch misschien handig maar ik doelde op de gevolgen voor de mens, hoeveel meer mensen hebben geen last van astma, long en hartziekten, volgens het rapport van RIVM is er voor klein stof geen veilige ondergrens, en is dus kwa schadelijkheid te vergelijken met asbest en radioactieve straling.(niet echt een oplossing dus ;) )
oke moet paleoliticum even nakijken, was misschien andere tijd, bedankt om me hierop te wijzen (maar heb mijn boek 'de menselijke maat' van salomon kroonenberg uitgeleend, en hierin herriner ik mij, stond daar iets over in).
ik gebagatelliseerd global warming niet, volgens mij is het niet echt een probleem, in de zin dat we het kunnen oplossen, het is iets dat gewoon gebeurt, al zovele keren in de geschiedenis van de aarde. Wat wel een probleem is is de manier waarmee we met de klimaatsverandering en met de aarde omgaan.
het bewustzijn dat bij de mensen groeit is niet het juiste bewustzijn, het is gericht op een bescherming van de huidige economische wereld,en dan vooral het comfort van 'het westen' en niet op een duurzaam en respectvolle omgang met de aarde, want de zogezegde opwarming moet gestopt worden omdat onze economische wereld hierdoor schade oploopt maar alle andere echte veel directere vervuiling wordt doodgezwegen zo voel ik het in elk geval aan)waarom verschijnt er nooit kritiek van sceptici, waarom verdoezelt men de fouten in al-gore's film, vertel een leugen vaak genoeg en men gaat ze geloven.
nog een vraag aan jou, moest het inderdaad zo zijn dat de aarde opwarmt door een te hoge co2 uitstoot, wat is dan precies het probleem ??? (lijkt misschien een domme vraag maar zou toch graag een atwoord hebben)
Mon 02-07-07 21:26:47

krater schreef:

Wat is jouw antwoord?

Het probleem is niet zozeer dat klimaatverandering de westerse levensstijl zou kunnen bedreigen. Problemen zullen in het zuiden veel groter zijn.
Er zijn in het verleden perioden geweest van sterke klimaatverandering, echter niet in het tempo waarop het zich nu voltrekt.
Wat is het probleem - ecologische gezien vermindert snelle klimaatverandering de biodiversiteit, de diversiteit, de rijke verscheidenheid aan leven dat de aarde nog kenmerkt kan dramatisch verminderen. Dat is, zogezegd, zonde.
Als de temperatuur erg sterk zou stijgen (>3-4 graden deze eeuw), bestaat er een goede kans dat de resterende amazone afbrandt. Dat lijkt me een nogal dramatisch evenement wat misschien beter te vermijden valt.
Er zou nogal wat fijnstof bij vrijkomen...

Zoals ik al in mn column opmerkte, zien we nu al gevolgen van (mogelijke) klimaatverandering, of in ieder geval van dramatische weersverschijnselen in de zin van zowel droogte, als overstromingen in o.m. Afrika. Dit leidt niet alleen tot meer oorlog en ellende bij mensen, want oorlogen en armoede veroorzaken ook verdere ecologische rampen als verdergaande ontbossing etc.

Ik denk dat menselijk welbevinden en ecologische stabiliteit nogal met elkaar verbonden is. Ik weet niet precies wat jij bedoelt met 'het juiste bewustzijn', maar ik denk dat er duizenden soorten juist bewustzijn zijn, evenzoveel als er biotopen zijn. Mensen identificeren zich niet meer met hun natuurlijke omgeving, de natuur is een extern object geworden dat we naar believen aanpassen, en in de praktijk blijkt dat een nogal 'onjuist bewustzijn' te zijn geworden...
Mon 02-07-07 23:31:06

sidh schreef:

de problemen in het zuiden worden, opwarming of niet, toch erger.
biodiversiteit zal zeker veranderen, dit is echter al zoveel gebeurt doorheen de geschiedenis, de dinnosauriers zijn uitgestorven, de mamoet ook, beiden door (waarschijnlijk) klimaatsverandering. na de ijstijden en bij het begin van ijsttijden sterven er vele dieren uit, maar uiteindelijk komt alles weer goed.Je vind het zonde dat veel dieren kunnen verdwijnnen, maar dat is nu ook al het geval zonder klimaatsverandering.
nu is echter een groot probleem dat de natuurlijke biotopen al grondig verstoort zijn, zodat ook de gevolgen veel drastischer gaan zijn. wanneer we ons best doen om weer een natuurlijk evenwicht te creeeren zullen ook de gevolgen veel kleiner zijn. Dit houd ook minder problemen in armere gebieden in.
ja zegt als de temperatuur stijgt (3-4 graden deze eeuw), dit zijn voorspellingen gebasseert op computermoddelen. computers zijn echter ongeloofelijk dom en niet in staat om iets zo natuurlijk en grilligs als het klimaat te voorspellen (klimaat is trouwens de gemiddelde temperatuur over 30 jaar, waarom 30 jaar ??). het is vrijwel mogelijk dat binnen vijf jaar al-gore een film maakt over een nieuwe ijstijd. net zoals men 30 jaar geleden een nieuwe ijstijd predikte.
in de middeleeuwen kweekte men druiven in engenland, dus het kan nog wat warmer worden voor we over een unieke situaie kunnen spreken.
ik ben het dus helemaal eens wat betreft de gevolgen van de klimaatsverandering en de sterke band tussen menselijk welzijn en ecologie. dat is ook mijn punt, co2 verminderen helpt niet aan het oplossen van ecologische problemen.
bezorgt zijn over co2 uitstoot is dan ook een luxeprobleem, val daar eens een zuid-amerikaanse boer mee lastig die zijn fammilie bedreigt wordt door multi-nationals die zijn grond willen 'kopen'(lees stelen) om het westen van biobrandstof te voorzien.
mijn antwoord is dus dat de klimaatsverandering op zich geen probleem zijn en we er niets aan kunnen doen, maar dat natuurvernietiging een veel dringender probleem is dat nu door co2 onzin overscaduwt wordt. we houden ons bezig met regendruppels terwijl we aan het verdrinken zijn.
de gevolgen zullen groots zijn, maar dachten we nu echt dat we nooit een prijs zouden moeten betalen ??
Tue 03-07-07 10:32:19

Faun(de echte;)) schreef:

@Sidh, met mijn referentie aan mea culpa bedoelde ik de gewoonte van veel linkse westerlingen om maar even gemakshalve "het westen" de schuld te geven van alle ellende. Natuurlijk niet geheel onjuist, maar ook niet afdoende, als men bedenkt dat economische expansie een fenomeen is van alle tijden, maar dat het zgn westen door een aantal factoren de eerste cultuur is geweest die dit fenomeen succesvol heeft kunnen globaliseren. Vergeet niet dat het kolonialisme in veel gevallen geënt kon worden op plaatselijk bestaande misstanden zoals de slavenhandel in Afrika en de bezetting door een moorse elite van Indonesië. Maw, dat we de eersten waren, wil niet zeggen dat het een uniek westerse eigenschap is, maar wellicht een in het geval van Europa door geografisch toeval (vergelijk de kustlijn van Afrika eens met die van Europa, en voeg daar het klimaat aan toe) bevoordeelde menselijke eigenschap.

Punt twee, het boeit mij persoonlijk weinig dat soorten verdwijnen vanuit natuurhistorisch oogpunt, de natuur heeft al evenzovele crisissen gehad en de ergste moeten nog komen (uitdoven zon ed.) Maar vanuit puur egocentrisch oogpunt zou ik het onaangenaam vinden als de voedselvoorziening als een kaartenhuis in elkaar dondert en ik mijn eigen kinderen op moest eten.

Dat elke hype ter discussie wordt gesteld is opzich een goede zaak, maar het wrange is nu juist dat doordat een item wordt misbruikt door de politiek en commercie we een snel afnemende acceptatie zien door links. Dit vreemde fenomeen heb ik al eerder beschreven als het "ecologische onderbroeken probleem" waarin ik stelde dat wanneer Bush onderbroeken van ecologisch katoen zou gaan dragen links noodgedwongen massaal naar de wibra zou moeten.
Werkelijk onafhankelijke geesten laten zich niet afleiden door de boodschapper maar schouwen daar door heen. Door de belangenverstrengelingen, door de historische voorkeuren.

Natuurlijk is milieuvervuiling een problem, maar CO2 uitstoot is een nauwelijks een apart te nemen onderdeel hiervan. Als de productie stijgt, stijgt de CO2 uitstoot en ook de milieuvervuiling.

De crux van je betoog aangaande de voorspellingen is in feite de volgende:
-we weten het niet zeker, dus ga er maar vanuit dat het wel meevalt (het olie-industrie standpunt)
-milieuvervuiling is erger dan klimaatsverandering (het nimby-standpunt)
-omdat Al Gore het zegt is het per definitie onwaar of onbelangrijk (het conspiracy-standpunt)
Thu 05-07-07 11:44:37

Chinook schreef:

@ Krater, de mens leidde echt geen zorgeloos bestaan zonder oorlog of hiërarchie voor hij zijn leven probeerde te vergemakkelijken door niet langer te zwerven maar zich te vestigen...
Ik kan me uitstekend vinden in bijvoorbeeld de leuze 'we are not fighting for nature, we are nature fighting back...' Echter het 'terug naar de natuur beeld' dat door primitivisten wordt uitgedragen vindt ik op zijn zachtst gezegd 'overgeromantiseerd'. Sterker nog: ik ben er van overtuigd dat het gros niet weet waarover ze praten. Zorg om het aardse ecosysteem kan juist heel goed samen gaan met moderne technologie. Dat er ikonen op deze aardkloot rondlopen die technologie misbruiken ten behoeve van geldelijk gewin; jazelfs bewust de voortgang van ontwikkelingen die bijvoorbeeld gericht zijn op duurzaamheid tegenhouden teneinde dit geldelijk gewin te maximaliseren...; dát is een héél ander verhaal. Dat de consumptie gretige massa deze ikonen ondersteund is eerder aan hún domheid en desinteresse dan aan de multinationals te wijten. Er wordt immers niemand onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen om bijvoorbeeld het laatste nieuwe plasmascherm te kopen. 'Ikonen' bestonden altijd al en zullen altijd bestaan... net zoals de 'domme' massa (of beter: de massa die zich láát domhouden)
Wellicht is het beter als er inderdaad een soort 'apocalyps' plaats vindt. Moest het zo zijn dat jij en ik dat meemaken en tot de 5% van het overblijvende leven op aarde behoren dan kunnen we beter nu al beginnen met wat 'survival training', wanneer heb je een jaartje of zo tijd? ;-)
Thu 05-07-07 12:11:52

Chinook schreef:

Faun (de echte) je hebt Jared Diamond's boeken goed gelezen :-)
Thu 05-07-07 12:15:04

Faun(de echte;)) schreef:

By the way, 8 x meer CO2 in de atmosfeer was waarschijnlijk tijdens het vroeg-ordovicium (dus voordat er landplanten waren) en niet het paleolithicum. scheelt een magere 480 miljoen jaar. Mag ik je trouwens ook nog wijzen op de methaan-hydraat reserves op de zeebodem die bij een stijging van ca. 2 graden in de zeewatertemparatuur zouden kunnen beginnen vrij te komen en daardoor een ketting reactie teweeg zouden kunnen brengen met een temperatuursstijging van niet minder dan 20 graden wereldwijd? Het lijkt erop dat dit 50 miljoen jaar geleden ook al eens is voorgevallen (al werd het toen getriggerd door en toename in de hoevelheid vulkanisme) en dat toen maar liefst 90% van al het microscopisch zeeleven uitstierf. Alle landdieren die niet uitstierven werden dwergvormen. (jammer dat de flores-mens is uitgestorven)

Ik neem aan dat zo´n event natuurlijk minder belangrijk is dan de ietwat verkorte levensverwachting door fijnstof of het lot van de zuid-amerikaanse boer (als die niet in ieder ander geval voor een andere cash-crop van zijn land was verdreven)?

En natuurlijk, we weten het niet 100% zeker, maar waarom zou je de gok nemen? Uit weerzin tegen Al gore?
(Nee sorry, we vonden het zo´n eikel dat we maar een hummer hebben aangeschaft!!!)
Het lijkt er vooralsnog echter op dat Al Gore en aanhangers zich nogal ophouden an de safe-side van de theorie en bijv. geen rekening houden met methaan hydraat.

(hahaha, de capta challenge geeft III666!!)
Thu 05-07-07 12:22:16

Faun(de echte;)) schreef:

Hey Chinook! Ik heb Jared Diamonds laatste boek nog niet gelezen maar dat vanwege zijn betoog voor sterk groen leiderschap:~
Leuk dat je je kunt vinden in de slogan We are not fighting....etc, want die komt van mij. Wat betreft primitivisme, ik denk dat het inderdaad geen lolletje was met een kindersterfte van 50% vroeger, maar als je dan bleef leven , dan had je ook wat;)
Wat primitisme wel is is een manier om weer duidelijk te krijgen waar we staan.
Thu 05-07-07 12:29:06

Faun(de echte;)) schreef:

@Chinook, zorgeloosheid is wellicht geen objectief begrip. Als ik een aantal mij bekende antropologische studies juist interpreteer dan hebben veel natuur volken inderdaad geen zorgen, maar wel problemen. Zorgen komen kennelijk voort uit de illusie van controle en zorgen daardoor ook voor vervreemding (en een tijdelijk verhoogde levensverwachting) en stress.
Acceptatie van het onvermijdelijke lijkt eerder de definitie van zorgeloosheid bij natuurvolken te zijn. Je doet wat je kan en anders pech gehad, geen reden voor slapeloze nachten.
Thu 05-07-07 12:47:02

Chinook schreef:

@Faun(de echte) ok, maar definieer dan eens even 'we' ? :-S
Als je daarmee doelt op de grote massa dan moet ik je teleurstellen... het ineenstorten van imperia wordt historisch veelal dramatisch bezien...achteraf.
Ik weet uitstekend waar ik sta, zowel hier als 'thuis'... maar ik kan enkel voor mezelf spreken... en wellicht voor een paar anderen maar zeker niet voor 'de massa'. En eerlijk gezegd kan die me ook 'de boom in' of eigenlijk: liever niet, in tijden dat dat noodzakelijk wordt steek ik mijn hand ervoor in het vuur dat ik ze eruit schop... ;-)
Thu 05-07-07 12:55:46

Faun(de echte;)) schreef:

Ik bedoel met "we" degene die primitivisme zien als een werkwijze tot radicale zelfbewustwording.
Thu 05-07-07 13:14:19

Chinook schreef:

Faun (ja ik weet dat je de echte bent....) Begrijp ik het goed? Je ziet het dus als een methode om te komen tot zelfbewustwording, niet als een of zelfs dé oplossing 'an sich'?
Thu 05-07-07 14:11:02

krater schreef:

Chinook > hoe stel jij je primitivisme voor dan? Een voorlichtingsburo 'been en steen'?
Er is een hele primitivisme discussie geweest, zie o.m. https://ssl.direkte-aktie.n...

Overigens is er een 'counterconcert' voor Al Gore, 'Alive Earth'. En het is niet op Antarctica
http://www.aliveearth.org/
Thu 05-07-07 15:00:49

Chinook schreef:

Die discussie ken ik Krater... er staat deze of gene 'penne...sorry toetsenvrucht' van mij tussen.

Je vraag: Een voorlichtingsburo 'steen en been' nö...ik schreef het zojuist al: in principe kan het me geen snars schelen wat de rest van de mensheid doet... en dat méén ik oprecht... verwijt me gerust egoisme... maar bedenk wel wat het positief effect zal zijn als de massa eens collectief zou ophouden met opletten op wat de buurman doet.... ;-)
Thu 05-07-07 15:28:33

Faun(de echte;)) schreef:

Een oplossing voor mondiale problematiek kan slechts van twee kanten komen. Namelijk van bovenaf door het instellen van een ecologische dictatuur, die echter, nog los van de ethische bezwaren, al snel zou stranden in bureaucratisch moeras of...
Vanuit de mensen zelf door het ontwikkelen van een nieuw(ahum) bewustzijn. Primitivisme is bij uitstek een middel tot het ontwikkelen van zo´n bewustzijn omdat het zowat alle vaste aannames rondom welvaart, welzijn, ontwikkeling en cultuur in twijfel trekt en daardoor opening biedt om te ontsnappen uit een destructief patroon
Thu 05-07-07 16:33:43

Chinook schreef:

Beste Faun, het destructieve patroon wordt uitgezet door een selecte groep aardbewoners, het wordt echter in stand gehouden door de grote massa... De grote massa zit niet te wachten op bewustzijn zélf niet als dit tot vergroting van de zelfbeschikkingsruimte zou leiden, want dit op zijn beurt impliceert een verhoging van de eigen verantwoordelijkheid. Niets wordt zo gemakkelijk ervaren als het kunnen afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid... dit is een menselijke eigenschap en daarom prima te cultiveren... Op hulp van bovenaf hoef je niet te rekenen, het instellen van een ecologische dictatuur is slechts gericht op één ding... money
Fri 06-07-07 15:41:24

Chinook schreef:

Felle buien. Dan weer zon. Ouderwetse Hollandse zomerweer. 'Je kunt mensen het beste boeien met iets waarvan ze weten dat het niet waar kan zijn, maar waarvan het toch de moeite waard is om in te geloven'. Het Efteling effect als het ware...

Als je er zo over nadenkt, is onze maatschappij met al zijn instituties één groot themapark. Eén grote illusie, maar o zo de moeite waard om in te geloven. Iedereen z’n eigen ding - een pop, een target, een blijfbonus voor het personeel... en wat anders voor de baas van de Efteling zelf. Die hoeft dat trouwens niet eens zelf bij te houden. Kijk bijvoorbeeld eens op de Groenink Bonus Calculator op de site van de VEB. Vandaag staat de teller op 23.441.000 euro bij vertrek. Tja, dan wil je wel geloven...

Paradoxaal genoeg, wil men eerder in ongeloofwaardige zekerheden geloven naarmate de boel ónzekerder is. Het wordt nu filosofisch en ik kan me voorstellen dat u moeite begint te krijgen om het te volgen.
Even héél simpel dan: hoe onzekerder je bent, hoe meer ongeloofwaardige dingen je de moeite waard vindt om in te geloven... Dé grote truc: zorg voor onzekerheid en vul die in met illusie. Dan heb je ze waar je ze hebben wilt...
Mon 09-07-07 12:01:31

sidh schreef:

'k zet discussie en/of argumenten voort op volgend artikkel: "Krimpen of verzuipen; Nieuwe GroenFront! campagne"
chinook, vergis mij misschien maar vind ...kan me voorstellen dat u moeite begint te krijgen om het te volgen... maar een kleinerende opmerking, heb zelf niet de indruk gehad dat faun (de 'echte', ook filosofisch abstract begrip) niet kan volgen, maar misschien hoor ik gewoon bij het eenvoudige domme pleps
(hoop dat het zo niet bedoelt was)
Mon 09-07-07 16:09:54

sidh schreef:

2faun (degene die zich echt noemt)
waarom denk je dat ik mij laat afleiden door 'de boodschapper' het is omgekeerd, ik hou niet van al-gore omdat hij leugens verkoopt, hij verkoopt geen leugens omdat ik niet van hem hou (verkopen kan men hier ook letterlijk nemen)hierbij kunnen we het 'conspiracy-standpunt'dus al laten vallen
co2 kan men niet zien als een onderdeel van milieuvervuiling, co2 vervuilt namelijk niet.
"Als de productie stijgt, stijgt de CO2 uitstoot "maar als de co2 daalt,daalt de product niet en blijft de vervuiling.
"milieuvervuiling is erger dan klimaatsverandering"- ik zou niet in termen van 'erger' willen spreken, laat ik zeggen dat ik liever mij aanpas aan een warmer klimaat (natuurlijk gegeven, ook beestjes zullen zich wel aanpassen) dan langzaam weg te rotten.
"We weten het niet zeker, dus ga er maar vanuit dat het wel meevalt" heb ik ooit gezegd dat het wel zal meevallen, ik wil het onvermijdelijke gewoon niet nog moeilijker maken.
methaan-hydraat reserves, brengt ons op een ander theorie, namelijk hoe warmer het wordt hoe meer co2 er in de lucht komt, perfect historisch aantoonbaar. en waarom wordt het warmer vraagt men zich af (terwijl er boven onze hoofden een super-kernreactor hangt..jawel de zon)
Mon 09-07-07 17:00:17

Chinook schreef:

sidh, de opmerking was cynisch en zeker niet persoonlijk bedoelt :-)
Wed 11-07-07 15:17:46

sidh schreef:

weetk stiekem wel ;), maar als je goed oplet en naar verschillende discussies kijkt kome zulke opmerkingen vaak minder cynisch voor, vandaar even opmerken. want het maakt vaak een interresante dicussie tot een onzinnige 'scheldpartij'
Wed 11-07-07 18:45:34

Faun(de echte;)) schreef:

@Sidh, check toch deze link maar ff:
http://environment.guardian...
En over de echte faun of niet, feit is dat ik meer dan anderhalf jaar terug al onder deze nick op deze site poste, niets meer en niets minder.
Sun 15-07-07 15:06:15

Commentaar Toevoegen | Add Comments

This item is closed, it's not possible to add new comments to it or to vote on it

Anti-jacht campagne

Laatste nieuws
Waarom is GroenFront! tegen jacht?
Bekijk de Jachtkaart

Audio & Video

Actie tegen ALCOA in Switserland tbv wildernis in IJsland
Coal mine shut down in Wales
NIEUW: GroenFront!-TV
Leukste GroenFront!-video's
IJsland Multimedia


Actiehandleidingen

Onderzoek doen voor acties
EHBA / Streetmedics gids
Disco Daves' Tunnel Guide
Ozymandias Sabotage Handbook
Klimhandleidingen
Tuiniergids voor het overleven van de moderne tijd


Analyse & Discussie

Environmentalism: The Case for Radicalism
Nieuws uit het Lappersfort (eerste artikel)
GroenFront! plaatst Lappersfortdossier in globale economische en ecologische crisis
Dystopia V - De zware jongens club
Dystopia IV - Het regent op de noordpool
De noodzaak van een stap terug
Duurzame technologie – een contradictie?
Speel Wild! Onze levens staan op het spel!


Sitemap