fotobeelden groenfront akties
Vrienden van GroenFront! - EarthFirst! Netherlands & Belgium

Schinveld: Victorie! (5) - Opnieuw zaak Raad van State gewonnen


boomhutten_schinveld4.jpg
Bewoners lopen boos weg bij Defensie *

Defensie krijgt niet de vrije hand om te kappen in Schinveld, dat oordeelde de Raad van State afgelopen woensdagochtend. Op een informatiebijeenkomst van VROM die avond, liepen veel bewoners boos weg toen kolonel Van Happen van de AWACS-basis het woord had. Zij voelden zich niet serieus genomen en gaven aan geen enkel vertrouwen te hebben in de overheid en de basis wat betreft het vinden van een goede oplossing.


Rubrieken: Thema's (Schinveld); Laatste Nieuws; Regio (Limburg)
Gepost: Sat 25-10-08 05:05:06 - Auteur: redax

Bestemmingsplan
Afgelopen woensdagochtend oordeelde de Raad van State (RvS) dat de gemeente Onderbanken het bestemmingsplan voor de Schinveldse Bossen niet hoeft aan te passen. Na de vernietigende uitspraak van de RvS over het gebruik van de NIMBY-maatregel door de Overheid, probeerden de ministeries van VROM en Defensie om alsnog via een omweg een nieuwe bomenkap voor elkaar te krijgen.


Met de NIMBY-maatregel zetten VROM en Defensie de gemeente buitenspel. Hierdoor was het uiteindelijk mogelijk om in januari 2006 6ha bos te kappen. In juli 2007 oordeelde de Raad van State dat de NIMBY-maatregel nooit gebruikt had mogen worden. Defensie en de NAVO willen nog 14 ha bos extra kappen. Door het vernietigen van de NIMBY-maatregel was de nieuw kap niet meer mogelijk. De juristen van VROM en Defensie kwamen met een nieuw trucje: Het bestemmingsplan. De Gemeente Onderbanken heeft in juli 2006 een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het buitengebied, hier vallen de Schinveldse Bossen ook onder. Omdat ten tijden van het opstellen van het bestemmingsplan, de NIMBY-maatregel nog wel gold, eisten Defensie en VROM dat dit dus opgenomen moest worden. Het bos moest aangeduid worden als hakhoutbos. Een hakhoutbos is een bos waar de eigenaar de vrije hand heeft om te kappen. Defensie is de eigenaar van dit stuk bos.

Het leek er volgens vele op dat Defensie juridisch sterk stond in haar beargumentering. Toch heeft de Raad van State - gelukkig – anders geoordeeld. Kort gezegd heeft de Raad van State geoordeeld dat het bestemmingsplan niet aangepast hoefde te worden, omdat er nog een procedure liep tegen het NIMBY-besluit.
[Lees gehele uitspraak] [Lees persbericht Raad van State]


Boze burgers lopen weg tijdens praatje Kolonel Van Happen
Op dezelfde dag als de RvS-uitspraak, was er ’s avond een informatieavond belegd door VROM. Hier zou uitleg gegeven worden over de stank- en geluidsoverlast en de veiligheid voor inwoners en piloten, stond in de uitnodiging. Het winnen van de RvS-zaak ’s ochtends was alvast een goede opmaat voor de bijeenkomst ’s avonds. Meer dan 100 mensen waren aanwezig in de overvolle zaal in Schinveld. Toen de hoogste Nederlandse militair van de AWACS-basis, kolonel Van Happen, vertelde dat de geluidsoverlast “met maar liefst 3 dB” kon afnemen, stonden ongeveer 60 van de 100 aanwezigen op en verlieten demonstratief de zaal. Zij voelden zich niet serieus genomen en gaven aan geen enkel vertrouwen te hebben in de overheid en de basis wat betreft het vinden van een goede oplossing

Helemaal absurd is dat de AWACS-basis deze geluidsreductie wil realiseren door op een andere manier te vliegen. “Als dat mogelijk, waarom is dat 25 jaar geleden dan niet al gedaan?” reageerde een inwoner van Schinveld gevat. Technisch blijven de vliegtuigen namelijk exact hetzelfde.


Kans op nieuwe bomenkap erg klein!
Na deze nieuwe RvS-overwinning is de kans op een nieuwe bomenkap erg klein. Juridisch zijn bijna alle mogelijkheden uitgeput voor de landelijke overheid. Alleen de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bevat nog een mogelijkheid voor een nieuwe bomenkap. In verschillende brieven heeft minister Cramer (VROM) ook al gedreigd met het gebruiken van deze nieuwe wet. Eigenlijk is de oude NIMBY-wet opgenomen in deze nieuwe WRO. Alleen zijn de bezwaarprocedures verslechtert ten opzichten van de oude NIMBY-wet. Tegelijk heeft Cramer gezegd niet meer te willen kappen met dwang en wil ze er samen met de gemeente uit komen. De Gemeente Onderbanken is echter mordicus tegen iedere nieuwe bomenkap en wil de AWACS-basis helemaal weg hebben.


Invliegverbod
Ondertussen ligt er nog steeds een motie van de Kamer waarin gedreigd wordt met een vliegverbod voor AWACS-vliegtuigen. Deze motie was al aangenomen, maar de PvdA heeft de steun aan deze motie opgeschort. Zij willen eerst nog eens weten van Defensie Staatssecretaris Jack de Vries of er niet een reductie van vluchten mogelijk. Afhankelijk van of dit mogelijk is, zal de PvdA besluiten of ze de motie wel of niet wederom steunen.

Eind augustus hielden Stop Awacs en GroenFront! een grootschalige oefening voor een mogelijk nieuwe bosbezetting. Tijdens de persconferentie op zaterdag kondigden GroenFront! aan om zelf een vliegverbod in te stellen, als de Tweede Kamer te zwakken knieën blijkt te hebben.

Dinsdag 16 december (19:00-21:00) is er een nieuw Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de AWACS-problematiek. Hier zal gesproken gaan worden over de NAVO-invliegregeling, de mogelijke vluchtenreductie, het nieuwe NIMBY-besluit van Cramer en de laatste paar RvS-uitspraken.


Views: 1765

Commentaar | Comments

Chris schreef:

Heeft die NIMBY uitspraak nog gevolgen voor de plannen van Camiel Eurlings die snel alle asfaltplannen wil doordrukken?
Sat 25-10-08 21:48:08

STOP awacs schreef:

Het Algemene Overleg in de tweede kamer is inmiddels verplaats naar 21 januari.
Zie verder http://www.STOPawacs.nl
Tue 25-11-08 13:16:26

Commentaar Toevoegen | Add Comments

This item is closed, it's not possible to add new comments to it or to vote on it

Anti-jacht campagne

Laatste nieuws
Waarom is GroenFront! tegen jacht?
Bekijk de Jachtkaart

Audio & Video

Actie tegen ALCOA in Switserland tbv wildernis in IJsland
Coal mine shut down in Wales
NIEUW: GroenFront!-TV
Leukste GroenFront!-video's
IJsland Multimedia


Actiehandleidingen

Onderzoek doen voor acties
EHBA / Streetmedics gids
Disco Daves' Tunnel Guide
Ozymandias Sabotage Handbook
Klimhandleidingen
Tuiniergids voor het overleven van de moderne tijd


Analyse & Discussie

Environmentalism: The Case for Radicalism
Nieuws uit het Lappersfort (eerste artikel)
GroenFront! plaatst Lappersfortdossier in globale economische en ecologische crisis
Dystopia V - De zware jongens club
Dystopia IV - Het regent op de noordpool
De noodzaak van een stap terug
Duurzame technologie – een contradictie?
Speel Wild! Onze levens staan op het spel!


Sitemap